Affirmation

“Det är inte det som händer mig som är det viktiga. Utan min reaktion på det som händer mig.”