Behöver du ett nummer?

I hemlighet är det många som utsätts för våld i hemmet. Man tror att siffrorna kan uppgå till var tredje kvinna som någon gång under livet blir utsatt för psykisk, fysisk, sexuellt eller ekonomisk misshandel. Det är en myt att det är invandrare i lägre samhällsklass som står för våldet. Våldet finns i alla samhällsklasser, etniciteter och i alla typer av förhållanden.

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon dit du som kvinna kan ringa om du blivit utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp. Kanske i hemmet, på arbetsplatsen, av en vän eller ute på gatan.

Samtalet är helt gratis och syns inte på telefonräkningen. Du får vara anonym.

Telefonnumret är 020-50 50 50. Snälla tveka inte att ringa om du känner dig hotad. 

Linjen finns på uppdrag av regeringen och sköts av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet på akademiska sjukhuset.

Banner-234x60

Är du vän eller anhörig till någon som utsatts för våld eller hot kan du också ringa dit för att få råd och hjälp.