Lite visdom

Om vi tydligt kunde se vilket mirakel en enda blomma är,

skulle hela vårt liv förändras

Buddha

( ca 563 – ca 483 f.Kr)