Med tanke på det nya året

“Om du gör som du alltid har gjort så får du samma resultat som du alltid har fått”