Om skönhetsideal

Vad skönhet är betyder olika beroende på vem du frågar. Det är också något som skiljer sig mycket åt i olika delar av världen.
Journalisten Esther Honig skickade en oretuscherad bild på sig själv till bildbehandlare runt om i världen för att se hur de skulle retuschera henne. Resultatet blev väldigt olika. Tyvärr vara inte Sverige med.

Artikeln med alla bilder hittar du här.

Vad är vackert för dig? Vilka är dina skönhetsideal?

Bildkälla: Esther Honig

20140628-105225-39145542.jpg